Ek het in 2005 met 'n twee jaar Pastorale Narratiewe beradings kursus by Coram Deo Sentrum begin, wat ek in 2006 voltooi het. Tydens hierdie twee jaar van opleiding het ek in my eie lewe een traumatiese ervaring na die ander beleef en kon op hierdie wyse die praktyk en die teorie bymekaar uitbring. In 2007 het ek by Coram Deo begin berading doen en het tot in 2010 hoofsaaklik 'n Narratiewe benadering gebruik tydens my gesprekke.

In 2011 het ek by die South African College of Applied Psychology ingeskryf vir 'n verdere kursus in berading wat my instaat stel om verskillende benaderings te integreer tydens gesprekke, asook om 'n benadering te gebruik wat by elke klient se uniekheid pas.

Die terapeutiese verhouding tussen my en elke klient lê my na aan die hart en ek help graag met die volgende:

  • Pastorale en Spirituele berading
  • Afhanklikheid - substans afhanklikheid asook afhanklikheid van spesifieke gedrag bv dobbel en pornografie
  • Eetversteurings
  • Selfbesering
  • Seksuele misbruik of mishandeling
  • Trauma
  • Verhoudings
  • Depressie en ander gemoeds versteurings
  • Verlies

Kontak besonderhede

Sel Nr: 072 779 4485
 Skakel my en laat u naam en kontak nr ek sal u kontak sodra ek kan.

E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Stuur vir my 'n e-pos na bg adres en ek kontak u so gou ek kan.

Fisiese Adres:
 Coram Deo Sentrum
 h/v Lea en Hugo Str
 Waterkloof Glen
 Pretoria

Fooi:
 R250 per uur. Ek laat weet wat my bankbesonderhede is wanneer ons 'n afspraak reël.


Lid van die SA Assosiasie vir Pastorale Beraders